Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Program "Aktywna tablica"

12 czerwiec 2019r.

W ramach progrmu  "Aktywna tablica" w którym uczestniczymy od lipca 2018r. powstała sieć szkół, której zadaniem i celem jest wymiana dobrych praktyk w prowadzeniu zajęć z użyciem monitoara interaktywnego. W naszej "sieci" jest nasza szkoła, SP1 Skawa oraz SP w Rokicinach Podhalańskich. Dziesiaj odbyła się lekcja otwarta dla nuaczyceli i uczniów z chemii, którą prowadziła Pani Aneta. Warto wspomnieć, że w tym programie wpólfinasowanym przez MEN posiadamy dwa monitory interaktywne oraz projektor krótkoogniskowy. Wartość doposażenia szkoły to 17500,00.