Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Szkolny Dzień Edukacji Narodowej

9 październik 2019r.

Szkolna Rada Uczniowska przygotowała dzisiaj akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W wierszach i piosenkach było podziękowanie dla wszystkich nauczycieli za trud nauki i wychowania. Następnie pani Marta zaproponowała wszystkim radosny taniec. A pan dyrektor od siebie podziękował wszystkim nauczycielom za efektywną pracę i opowaidając o rodzinie jeżyka złożył życzenia satysfakcji z wykonywanego zawodu, sukcesów i radości na codzień. Uczniowie wręczyli nauczycielom symboliczny kwiat, a Rada Rodziców słodki prezent i zaprosiła na pyszne drugie śniadanie. Dziękujemy RR i SRU za przygotowanie tego światecznego dnia. Radość sprawiły także pierwszaki, które każdego spotkanego na dyżurze nauczyciela obśpiewały głośnym Sto lat.