Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

XI szkolny konkurs kolęd i pastorałek

22 styczeń 2020r.

Tradycyjnie zorganizowaliśmy szkolny konkurs kolęd i pastorałek. Jury w składzie Pani Marta, Ks. Henryk i Pan Maciej oceniało występy poszczególnych klas oraz występy indwidualne. Wychowawcy z klasami przygotowali występy na wysokim poziomie - odpowiednia muzyka, stroje i scenografia.  W klasach młodszych zwyciężyła klasa III a w starszych kl. IV i ona otrzymała symboliczną statuetkę. Cały konkurs był poprzedzony refleksyjną sztuką teatralną przygotowaną przez kółko teatralne pod kierunkiem Pani Renaty. Na zakończenie odbył się turniej na głosy, gdzie pierwszą zwrotkę kolędy "Przybieżeli do Betlejem" śpiewali nauczyciele, drugą zwrotkę wykonali uczniowie kl. 0-III , trzecią uczniowie kl. IV-VIII a czwartą wszyscy wspólnie. Wspólne kolędowanie sprawiło nam wiele radości.