Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Ponadnarodowa mobilność uczniów

2 marzec 2020r.

We wrześniu i październiku 2019r. został opracowany przez naszych nauczycieli ( Pani Aneta, Pani Renata i Pani Ewelina) program do realizaćji pt." Zrównoważona przysłość w naszych rękach".  Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów a szczególnie kompetencji językowych.  W lutym otrzymaliśmy wiadomość, że program został zaakceptowany przez komisję kwalifikacyjną w Warszawie. W związku z tym rozpoczynamy rekrutację w wyniku której 20 uczniów z  kl. VI,VII i VIII będzie uczestniczyło w dodatkowych zajęciach w szkole, aby dobrze przygotować się do wyjazdu do Hiszpanii na tygodniowy pobyt i realizacje programu z rówiesnikami w Hiszpanii.

82. 2019-2-PMU-2027 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie Zrównoważona przyszłość w naszych rękach. Skawa 113 129,00 zaakceptowany