Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Ruszamy z projektem "Tradycyjny sad"

11 marzec 2020r.

Dnia 11 marca 2020 roku o godzinie 10:30 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Świętego Brata Alberta w Skawie odbył się apel, na którym zebrały się wszystkie klasy naszej szkoły.  Apel miał na celu edukację i promocję trwającego w naszej szkole projektu Tradycyjny Sad, który zajmuje się przywracaniem starych odmian drzew. W tym roku są to śliwy. Na początku naszego apelu opowiedzieliśmy uczniom jak wyglądało tworzenie naszego zespołu. Pokazaliśmy im logo naszego zespołu oraz powiedzieliśmy czym będziemy się zajmowali. Dominik - nasz "informatyk" przedstawił w bardzo ciekawy sposób prezentację, którą wcześniej sam wykonał. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni. Największe zainteresowanie wzbudziła współpraca z klasą 0, więc dokładnie wytłumaczyliśmy na czym będzie ona polegać . Stworzenie ogródka roślin miododajnych, który będzie wspierał ochronę pszczół, a także będzie elementem ochrony biologicznej naszego sadu. Następnie nasz opiekun - mgr Aneta Karcz podsumowała wypowiedz naszego kolegi. Na zakończenie podziękowalismy wszystkim za przybycie i rozeszliśmy się do klas.  Mamy nadzieję, że nikt nie zniszczy naszych śliw, bo jabłonie pięknie się przyjęły.