Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Przywitanie wiosny

23 marca 2021r.

Z okazji pierwszego dnia wiosny oddział przedszkolny pod kierunkiem pani Basi przygotował barwne przedstawienie o krolewnej Śnieżce.  Mimo, że widzów było bardzo mało to zaangażowanie grupy było jak przy pełnej sali. Rodzice przygotowali piękne stroje a każdy dał z siebie wszystko w przedstawieniu zadanej roli. Mamy nadzieję, że przedstawieniem przegoniliśmy zimę.