Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Narodowy spis powszechny

28 kwiecień 2021r.

Narodowy spis powszechny jest przeprowadzany przeważnie w odstępach 5 lat przez Główny Urząd Statystyczny. Do tej pory odbywał się przez pracę rachmistrzów, ale ze względu na pandemię w dużej mierze odbywa się online. Informacje zebrane podczas spisu są poufne i używane tylko do celów statystycznych. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich dorosłych Polaków. Bliższe informacje znajduja się w materiałach poniżej.