Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

4 - 17 styczeń 2021r. - zimowe ferie

18 styczeń 2021r. - nauka stacjonarna dla kl. I-III

oddział przedszkolny rozpoczyna o godz. - 7.30

klasa I - rozpoczyna o godz. 8.00

klasa II - rozpoczyna o godz. 7.50

klasa III - rozpoczyna o godz. 7.40

20 styczeń 2021r. - informacja o ocenach proponowanych

21 styczeń 2021r. - Dzień Babci

22 styczeń 2021r. - Dzień Dziadka

27 styczeń 2021r. - klasyfikacja śródroczna

https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności