Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

I edycja "Jesień kolorowa pora roku" 2012 rok

„ Jesień- kolorowa pora roku" - konkurs plastyczny

 

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

 pt. „ Jesień- kolorowa pora roku"
 organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

. Cel konkursu:

-   kształcenie umiejętności obserwowania przyrody;

-    zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kolorów w przyrodzie jesienią;

-    rozwijanie ekspresji plastycznej;

-   rozwijanie talentu plastycznego na wzór Św. Brata Alberta- Adama Chmielowskiego;

2. Tematyka konkursu:

-   obejmuje zauważanie zmian o charakterze estetycznym w otoczeniu przyrodniczym związanych z jesienią;

3. Organizatorzy konkursu:

-   organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr.3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

 Koordynator konkursu: mgr Krystyna Pustuła

4.  Adresaci konkursu:

-    konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy  Raba Wyżna. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III  i uczniowie kl. IV-VI

5. Wymagania techniczne konkursu:

-   własna twórczość plastyczna dziecka;

-   technika dowolna, format A3;

-   ilość prac – max 3  prace z jednej grupy wiekowej; ze szkoły

- wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko, rok urodzenia autora pracy, adres zamieszkania, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna

6. Kryteria oceny

-   samodzielność wykonania pracy,

-   oryginalność ujęcia tematu,

-   estetyka wykonania,

-   ogólny wyraz artystyczny,

Prosimy nie nadsyłać prac grupowych. Oceniane będą tylko prace indywidualne.

7. Termin nadsyłania prac: 06.11.2012 r.

8. Prace należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

34-713 Skawa 278

Tel. 18 26 86 006

 9. Oceny nadesłanych prac dokona Jury. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody,  a nauczyciele pod kierunkiem których zostały wykonane nagrodzone prace, otrzymają podziękowania. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca: I, II, III oraz wyróżnienie.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.11.2012 r. (rocznica kanonizacji patrona szkoły). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą.

  10. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia !

 

 

Protokół z I Gminnego Konkursu Plastycznego

„ Jesień- kolorowa pora roku”

zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3

im. Św. Brata Alberta w Skawie

12.11.2012r. – 23 rocznica kanonizacji Św. Brata Alberta   – Adama Chmielowskiego

 

 Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Raba Wyżna. Prace były oceniane  w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III i uczniowie kl. IV-VI.

 Oceny nadesłanych prac dokonała komisja w składzie:

 Przewodnicząca:   mgr Alicja Sokołowska- Łukaszka – absolwentka LP im. Kenara

                                w Zakopanem oraz UP w Krakowie, wydział sztuki - Chabówka

 Członkowie:          mgr Marta Cieplińska- Korwel – nauczyciel plastyki, ZS Skawa

                               mgr Krystyna Pustuła – nauczyciel plastyki, SP3 Skawa

                               mgr Anna Wójciak – nauczyciel plastyki, SP3 Skawa

                               mgr Józefa Wójciak – nauczyciel plastyki w SP3 Skawa

 

Prace oceniano według następujących kryteriów:

- samodzielność wykonania pracy

- oryginalność ujęcia tematu

- estetyka wykonania

- ogólny wyraz artystyczny

Wyniki konkursu:

I kategoria wiekowa : kl I-III:

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Punktacja

Miejsce

Kurek Beata

SP Raba Wyżna

III

87

I miejsce

Żegleń Dominika

SP Rokiciny Podhalańskie

II

81

II miejsce

Palac Przemysław

SP nr 1Skawa

II

81

II miejsce

Chlipała Karolina

SP Raba Wyżna

III

81

II miejsce

Wójciak Natalia

SP nr 1Skawa

I

80

III miejsce

Antolak Anna

SP Sieniawa

III

77

wyróżnienie

Rapacz Natalia

SP Harkabuz

II

76

wyróżnienie

Halama Sebastian

SP Sieniawa

III

76

wyróżnienie

Szpak Iwona

SP Podsarnie

III

76

wyróżnienie

Truty Kacper

SP Sieniawa

I

75

wyróżnienie

Trzeciak Sabina

SP Bielanka

II

74

wyróżnienie

Szeliga Szymon

SP Bielanka

III

74

wyróżnienie

Wojtyczko Emilia

SP nr 1Skawa

III

74

wyróżnienie

Palac Łukasz

SP Rokiciny Podhalańskie

I

73

wyróżnienie

Rapacz Roksana

SP Podsarnie

I

73

wyróżnienie

Bąk Michał

SP Harkabuz

III

72

wyróżnienie

  

II kategoria wiekowa: kl. IV-VI:

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Punktacja

Miejsce

Matejczyk Konrad

SP Sieniawa

VI

92

I miejsce

Stachura Karolina

SP nr 3 Skawa

IV

91

II miejsce

Leżańska Gabriela

SP nr 3 Skawa

IV

90

III miejsce

Krauzowicz Natalia

SP Raba Wyżna

VI

90

III miejsce

Kowalczyk Emilia

SP nr 1Skawa

IV

89

wyróżnienie

Wójciak Radosław

SP nr 3 Skawa

IV

89

wyróżnienie

Budka Martyna

SP Rokiciny Podhalańskie

IV

88

wyróżnienie

Sularz Monika

SP nr 3 Skawa

IV

88

wyróżnienie

Dydziak Julia

SP Sieniawa

IV

87

wyróżnienie

Latawiec Klaudia

SP nr 1Skawa

VI

86

wyróżnienie

Żegleń Bernardeta

SP Rokiciny Podhalańskie

IV

85

wyróżnienie

Syrnik Konrad

SP nr 1Skawa

V

85

wyróżnienie

Dydziak Anna

SP Sieniawa

VI

84

wyróżnienie

Barcik Aleksandra

SP nr 3 Skawa

IV

83

wyróżnienie

Stelmaszczyk Weronika

SP Raba Wyżna

V

83

wyróżnienie

Żaczek Jakub

SP Rokiciny Podhalańskie

IV

81

wyróżnienie

Kurańda Karolina

SP Raba Wyżna

V

80

wyróżnienie

Zestawienie zbiorcze

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Ilość punktów

Miejsce

Kurek Beata

SP Raba Wyżna

III

87

I miejsce

Żegleń Dominika

SP Rokiciny Podhalańskie

II

81

II miejsce

Palac Przemysław

SP nr 1Skawa

II

81

II miejsce

Chlipała Karolina

SP Raba Wyżna

III

81

II miejsce

Wójciak Natalia

SP nr 1Skawa

I

80

III miejsce

Antolak Anna

SP Sieniawa

III

77

wyróżnienie

Rapacz Natalia

SP Harkabuz

II

76

wyróżnienie

Halama Sebastian

SP Sieniawa

III

76

wyróżnienie

Szpak Iwona

SP Podsarnie

III

76

wyróżnienie

Truty Kacper

SP Sieniawa

I

75

wyróżnienie

Trzeciak Sabina

SP Bielanka

II

74

wyróżnienie

Szeliga Szymon

SP Bielanka

III

74

wyróżnienie

Wojtyczko Emilia

SP nr 1Skawa

III

74

wyróżnienie

Palac Łukasz

SP Rokiciny Podhalańskie

I

73

wyróżnienie

Rapacz Roksana

SP Podsarnie

I

73

wyróżnienie

Bąk Michał

SP Harkabuz

III

72

wyróżnienie

Bosak Natalia

SP Harkabuz

I

68

 

Kurańda Julia

SP Bielanka

III

67

 

Kępa Łukasz

SP Raba Wyżna

II

64

 

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Ilość punktów         Miejsce

 

 

 

 

 

Matejczyk Konrad

SP Sieniawa

VI

92

I miejsce

Stachura Karolina

SP nr 3 Skawa

IV

91

II miejsce

Leżańska Gabriela

SP nr 3 Skawa

IV

90

III miejsce

Krauzowicz Natalia

SP Raba Wyżna

VI

90

III miejsce

Kowalczyk Emilia

SP nr 1Skawa

IV

89

wyróżnienie

Wójciak Radosław

SP nr 3 Skawa

IV

89

wyróżnienie

Budka Martyna

SP Rokiciny Podhalańskie

IV

88

wyróżnienie

Sularz Monika

SP nr 3 Skawa

IV

88

wyróżnienie

Dydziak Julia

SP Sieniawa

IV

87

wyróżnienie

Latawiec Klaudia

SP nr 1Skawa

VI

86

wyróżnienie

Żegleń Bernardeta

SP Rokiciny Podhalańskie

IV

85

wyróżnienie

Syrnik Konrad

SP nr 1Skawa

V

85

wyróżnienie

Dydziak Anna

SP Sieniawa

VI

84

wyróżnienie

Barcik Aleksandra

SP nr 3 Skawa

IV

83

wyróżnienie

Stelmaszczyk Weronika

SP Raba Wyżna

V

83

wyróżnienie

Żaczek Jakub

SP Rokiciny Podhalańskie

IV

81

wyróżnienie

Kurańda Karolina

SP Raba Wyżna

V

80

wyróżnienie

Żegleń Krzysztof

SP Harkabuz

IV

77

 

Polaczek Hubert

SP Harkabuz

V

75

 

Pałasz Laura

SP Rokiciny Podhalańskie

IV

74

 

Szeliga Robert

SP Bielanka

IV

72

 

Bosak Karolina

SP Harkabuz

IV

68

 

Pałasz Karol

SP Bielanka

V

67

 

Ciszek Bartosz

SP Bielanka

VI

62