Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

IV edycja- "Strofy o późnym lecie" 2015 rok

Protokół z IV Gminnego Konkursu Plastycznego

„ Strofy o późnym lecie"

zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3

im. Św. Brata Alberta w Skawie

12.11.2015r. – 26 rocznica kanonizacji Św. Brata Alberta                                     – Adama Chmielowskiego

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Raba Wyżna.                              

 

Oceny nadesłanych 20 prac dokonała komisja w składzie:

 

Przewodnicząca:  mgr Alicja Sokołowska – absolwent Liceum Plastycznego

                              im. Kenara w Zakopanem, wydział sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego

                               w Krakowie oraz właściciel galerii malarskiej „ACH” w Chabówce.

Członkowie:    mgr Katarzyna Wilczak – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół

                         na Wysokiej

                          mgr Wiktoria Leśniakiewicz – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół na Wysokiej

 

Prace oceniano według następujących kryteriów:

  • technikę wykonania pracy,
  • oryginalność kompozycji,
  •  zgodność tematyczną
  •  pomysłowość

 

Wyniki konkursu:

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Punktacja

Miejsce

Chlipała Karolina

Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego                    w Bielance

VI

60

I

Głowacz Anna

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi                 w Rabie Wyżnej

V

55

II

Majchrzak Anna

Zespół Szkolno -Przedszkolny im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich

V

53

II

Gacek Martyna

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi              w Rabie Wyżnej

V

52

III

Palarczyk Zuzanna

Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego                    w Bielance

V

52

III

Chryc Krzysztof

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

V

52

III

Kęder Weronika

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Brata Alberta  w Skawie

VI

51

wyróżnienie

 

Jury wyraża podziękowanie za wysoki poziom artystyczny prac. Wszystkie prace ocenione powyżej 50 punktów otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy uczniom i opiekunom.

 

 

Koordynator konkursu: mgr Józefa Wójciak