Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Plan zajęć w roku szkolnym 2019/2020

 Oddział Przedszkolny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 – 7.30 – opieka 7.30-8.00 religia

7.30 – 12.10 zajęcia w grupie

7.30 – 13.00 zajęcia w grupie

7.00 – 7.30 – opieka 7.30-8.00 religia

7.30 – 12.30 zajęcia w grupie

8.00 – 12.30 zajęcia w grupie

12.10-13.10  j. angielski

 

8.00 – 12.30 zajęcia w grupie

 

4,5 godziny

4,5 godziny

5,5 godziny

4,5 godziny

5,0 godzin

 

Realizacja podstawy programowej w oddziale przedszkolnym to:

24 godziny edukacji przedszkolnej

2 godziny religii

1 godzina języka angielskiego