Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Plan zajęć w roku szkolnym 2020/2021

 Oddział Przedszkolny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30 – 12.15 zajęcia w grupie

7.30 – 12.15 zajęcia w grupie

7.30 – 12.20 zajęcia w grupie

7.30 – 12.15 zajęcia w grupie

7.30 – 12.00 zajęcia w grupie

 

12.20-13.20  religia

12.20-13.20 j.angielski

12.20-13.20  religia

 

4,45 godziny

5,5 godziny

5,5 godziny

5,5 godziny

4,5 godzin

 

Realizacja podstawy programowej w oddziale przedszkolnym to:

24 godziny edukacji przedszkolnej

2 godziny religii

1 godzina języka angielskiego