Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Nasza szkoła

 

Obecnie posiadamy siedem sal lekcyjnych w tym pracownię

komputerowo- językową oraz salę gimnastyczną z szatniami

wychowania fizycznego i węzłem sanitarnym.

Posiadamy takze gabinet pielęgniarki i pedagoga,

bibliotekę szkolną oraz pomieszczenie sklepiku szkolnego "Alberck".

W szkole znajduje się także pokój nauczycielski

oraz szatnia dla oddzialu przedszkolnego. 

W 2007r. szkoła przeszła gruntowny remont

z dobudową sali gimnastycznej i nowymi łazienkami dla uczniów.