Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Historia szkoły


    1.09.1932 w Skawie Dolnej utworzono klasę eksponowaną. Szkołę z klasami I i II otwarto w Skawie Dolnej
6.12.1929 r Pierwszym nauczycielem był Józef Rapacz.W roku szkolnym 1932/33 uczą się dzieci w oddziałach I - IV.

Lata okresu wojennego 1939-1945
W roku 1939/40 po otrzymaniu zezwolenia ze strony władz niemieckich dzieci z całej wsi  uczęszczały do  szkoły
środkowej, gdyż  brak było  sił  nauczycielskich. Z końcem roku szkolnego niemieckie władze szkolne na stanowisko nauczycielki w Skawie Dolnej przysłały p. Kazimierę Lulisławską.

    Stopień organizacyjny szkoły został zmieniony w 1940 r, kiedy to szkoła została uznana za samodzielną jednoklasówkę.

    W zimie 1945 z powodu działań wojennych  nauka została przerwana. 13  kwietnia 1945  zebrała się młodzież w szkole
po raz pierwszy po otrzymaniu wolności. Szkoła stała się z powrotem oddziałem równoległym do szkoły środkowej.
    Warunki w szkole były bardzo ciężkie. Do dyspozycji szkoły były tylko dwa pomieszczenia w wynajętym prywatnym
budynku mieszkalnym.

Lata 1945 - 1970
    Do roku 1970  szkoła nadal  pracuje w  bardzo ciężkich warunkach, brak  pomieszczeń, brak boiska szkolnego. Klasy
liczne ponad 24 uczniów, brak  podstawowych  pomocy  naukowych, brak  szkolnej  biblioteki.  Droga do szkoły bardzo
ciężka, błotnista. Brak połączenia wioski (mieszkańców z drugiej strony rzeki Skawa). Istnieje już nowy most,lecz brak
nasypów uniemożliwia korzystanie z tego mostu.

Budowa nowej szkoły w Skawie Dolnej
    W 1970 roku w planach urbanistycznych wsi  Skawa  znajduje  miejsce  budowa  nowej  szkoły w Skawie Dolnej. Pan
Władysław Sularz zadeklarował pod budowę  nowej szkoły  parcelę  budowlaną.  Rok 1974 to rok wytężonej pracy przy
budowie nowej szkoły. Szkoła budowana jest systemem gospodarczym. Daje się zauważyć zrozumienie i ogromne
zaangażowanie przy budowie. Pierwsze dni roku szkolnego 1975/1976 to dni  wytężonej  pracy nauczycieli, rodziców oraz dzieci,ponieważ oprócz normalnych zajęć szkolnych wszyscy  byli przy ostatnich  pracach  związanych z  zakończeniem budowy szkoły.
    Dnia 12 października 1975 odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły w Skawie Dolnej.
Początkowo nauka odbywała się tylko w dwu klasach, z powodu braku sprzętu.
    W1981/1982 roku niezależnie od stanu wojennego wykonano szereg prac przy szkole.Rodzice wraz z palaczem Panem
Mieczysławem Filasem wybrali dziury pod słupki ogrodzeniowe i zabetonowali słupki wokół parceli.

    W miesiącu maju Pan Mieczysław Filas wraz z chłopcami klasy V, a wśród nich wyróżniającymi  się w  pracy :  JanuszKołodziej,Antoni Zubek, Ryszard Kluska, Zdzisław Nowak oraz Piotr Siepak wykonali murek betonowy  pomiędzy  słupkami ogrodzeniowymi. Uczniowie wyżej wymienieni codziennie przed lekcjami przygotowywali masę betonu ,by później  w  czasie  dnia rozwieźć go do przygotowanych szalunków na taczkach.  Mieszaninę betonu  przygotowali  sami  uczniowie  wykonując tę pracę ręcznie bez użycia betoniarki. Uczniowie ci  wykonali  także wykop oraz zabetonowali murek oddzielający działkę z kwiatami przed budynkiem szkoły.
    Z rokiem 1982 przystąpiono do naciągu drutu oraz siatki ogrodzeniowej wokół  parceli  szkolnej.  Pracę  tą  ukończono
początkiem zimy.Wykorzystano duże podpiwniczenie budynku i podzielono pomieszczenia garażu ścianą działową
uzyskując dwa pomieszczenia. Jedno  przeznaczono na salę  lekcyjną. Doprowadzono  rury  centralnego  ogrzewania  i  założono grzejniki. Posadzkę betonową wyłożono tymczasowo wykładziną. Wykorzystano drzwi metalowe, które były uprzednio w garażu i wmurowano je w ściankę działową wybudowaną z pustaków oddzielając w ten sposób kotłownię od  korytarza w suterenach. Wymurowano z odpadków pustaków ściankę pod schodami uzyskując  w  ten  sposób  dodatkowe  pomieszczenie na sprzęt i środki czystości. W uzyskanym w ten sposób pomieszczeniu z  dużego korytarza  urządzono  szatnię  dla dzieci. Na dotychczasową posadzkę położono lastriko.
    Tego roku zakupiono wiele  sprzętu  takiego  jak szafy, meblościanki,  magnetofon, rzutnik automatyczny. Wykończono
całkowicie ogrodzenie  wokół szkoły,  urządzono  boisko  do  piłki ręcznej. Urządzono  przed  szkołą  ogródek kwiatowy,
posadzono krzewy ozdobne oraz drzewka wokół  szkoły.W roku 1984  prowadzone są prace przy  modernizacji drogi na
odcinku Zabornia - Skawa Dolna i dalej do Naprawy. Poszerzono pobocza , położono nową warstwę asfaltu.

    Początek roku szkolnego 1986/87 zapoczątkował zmiany w organizacji szkół - szkoły zostały usamodzielnione.
Dotychczasowa nasza szkoła jako filia Zbiorczej Szkoły w  Skawie otrzymała nr 3 i stała się placówką samodzielną z klasami od I do IV oraz Ogniskiem Przedszkolnym. Dyrektorem szkoły została Pani Wanda Niżnik.
    W listopadzie 1988 Komitet Rodzicielski szkoły podejmuje się sfinansowania  wyposażenia  ogródka zabaw
dla przedszkolaków. Jednak udało się zakupić rury na urządzenie ogródka zabaw.  Pan Biernat przywiózł samochód piasku i dopomógł w zakupie cementu na wykonanie wylewek wokół szkoły.  Miesiąc styczeń był wielkim zaskoczeniem dla wszystkich Polaków, gwałtownie wzrosły ceny, co pokrzyżowało plany Komitetu. Sprawę wykonania ogródka odłożono na później.
    W czasie ferii zimowych 1990/91 Panowie Franciszek Junak i Andrzej Jankowski pomalowali  lamperie w całym budynku szkoły. Natomiast panowie M. Filas, K. Chudy, S. Pierzga wykonali urządzenia na plac zabaw i boisko szkolne.
W marcu posadzono drzewka wokół boiska sportowego.
 
 Lata 1994 - 2009
W 1994 roku szkoły zostały przejęte przez samorządy terytorialne. Nasza szkoła zastała przejęta przez Urząd Gminy w Rabie Wyżnej. Nowy gospodarz z roku na rok pomagał naszej szkole, aby nauczyciele i dzieci miały godziwe warunki pracy i nauki. W 2005 roku zapadła dawno oczekiwana decyzja o rozbudowie szkoły i generalnym remoncie. 4 listopada2007 roku Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz - poświęcił nową salę gimnastyczną i nowe pomieszczenia w postaci biblioteki, pracowni językowej oraz nowych węzłów sanitarnych.

 

Najnowsza historia w datach

1995 rok
Generalny remont szkoły: ocieplenie i pomalowanie budynku szkolnego, wymiana stolarki, remont węzłów sanitarnych, wymiana pokrycia dachu.


13 październik 1995 rok
Uroczyste poświęcenie i oddanie wyremontowanego budynku.


1997 rok
Pokrycie boiska szkolnego asfaltem.


1998 rok
Oddano do użytku nowe urządzenia centralnego ogrzewania z piecem gazowym.


2005 rok
Rozbudowa i remont generalny szkoły.


2007 rok
Zakończenie rozbudowy: sala gimnastyczna, pracownia językowa, biblioteka, nowe węzły sanitarne, teren szkoły ogrodzony nową siatką i wyłożono kostką brukową teren wokół szkoły oraz zrobiono parking przy szkole.


4 listopad 2007r.
Uroczyste oddanie i poświęcenie nowo wybudowanej części budynku szkolnego. 


sierpień 2009 r.
Zainstalowanie solarów do ogrzewania wody w budynku szkoły.


4 listopad 2009r.
Nowa nawierzchnia asfaltowa na boisku szkolnym.


16 czerwiec 2010r.
Uroczystość nadania szkole imienia św. Brata Alberta, poświęcenie i przyjęcie sztandaru, poświęcenie kącika patrona.


29 listopad 2012r.

Uroczyste poświecenie i otwarcie małego placu zabaw w ramch programu "Radosna szkoła".

 

Maj 2014r.

Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego.