Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Kącik patrona

W dniu 16 czerwca 2010 roku odbyła sie uroczystość nadania szkole imienia, poświecenia i przekazania sztandaru oraz odsłonięcie kącika patrona w szkole. Dokonali tego Wójt Gminy Raba Wyżna Pan mgr Andrzej Dziwisz, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Bernadetta Kołodziej oraz przełożona sióstr Albertynek i starszy brat braci Albertynów. Poświęcenia kącika dokonał ks. dziekan dekanatu rabczańskiego Antoni Zuziak.