Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Egzamin ósmoklasistów

Harmonogram egzaminu

Egzamin ósmoklasistów

Ważne informacje !!!

 

Najwięcej się dowiesz na stronie: www.oke.krakow.pl

Lub https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Ważne daty:

Do 1.10.2018r.- wybór języka zdawanego na egzaminie (tylko jeden z dwóch, którego uczy się uczeń w szkole)

Do 15.10.2018r. – rodzice składają zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka np. opinia PPP, orzeczenie PPP, zaświadczenie lekarskie

Do 09.11.2018r. – dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu

Do 20.11.2018r. – informacja pisemna do rodziców o dostosowanej formie                      i warunkach egzaminu

Do 23.11.2018r. – rodzice składają oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu zaproponowanych form i warunków egzaminu

Do 30.11.2018r. – dyrektor szkoły zgłasza uczniów zdających do oke i zgłasza uczniów z dostosowanymi formami i warunkami egzaminu

Do 15.01.2019r. – deklaracja o zmianie obcego na egzaminie

Do 15.02.2019r. – powołanie członków zespołu egzaminacyjnego

Do 28.02.2019r. – poinformowanie uczniów i rodziców o warunkach przeprowadzania egzaminu

Do 15.03.2019r. – powołanie zespołu nadzorującego egzamin

Do 12.04.2019r. – przeprowadzenie szkolenia zespołu nadzorującego

15.04.2019r. – godz. 9.00 -11.00 ( lub 12.00) – egzamin z języka polskiego

16.04.2019r. – godz. 9.00 - 10.40 (lub 11.30) – egzamin z matematyki

17.04.2019r. – godz. 9.00 – 10.30 (lub 11.15) – egzamin z j. obcego

 

Artykuły