Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

VII edycja - "Piękna nasza Polska cała" 2018 rok

Protokół z VII Gminnego Konkursu Plastycznego

„ Piękna nasza Polska cała”

zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3

im. Św. Brata Alberta w Skawie

15.11.2018r. – w „Roku dla Niepodległej”

 

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Raba Wyżna.                              

Do konkursu zgłoszono 43 prac, 9 prac komisja nie oceniała ze względu na nie spełnienie wymagań regulaminowych. Oceny 34 prac dokonała komisja w składzie:

 

 

Przewodnicząca:  mgr Anna Piaskowy  – Kierownik GOK w Rabie Wyżnej

Członkowie:    mgr Sylwia Jabłońska - muzyka, plastyka, informatyka, pedagog szkolny

                        - Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Chabówce

                         mgr Wiktoria Leśniakiewicz- sztuka, historia

 – Zespól Szkól im. Wojska Polskiego na Wysokiej

 

Prace oceniano według następujących kryteriów:

  • technikę wykonania pracy,
  • oryginalność kompozycji,
  •  zgodność tematyczną,
  •  pomysłowość.

 

Wyniki konkursu: kategoria klas I-III

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Punktacja

Miejsce

Kwiatkowski Damian

ZSP Rokiciny Podhalańskie

1 b

55

I

Wolska Marta

SP 1 Skawa

1 b

49

II

Nieć Marika

SP 3 Skawa

2

48

III

Urbańczyk Dawid

SP 3 Skawa

3

44

wyróżnienie

Prac w tej kategorii 10.

 

Kategoria klas IV-VIII

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Punktacja

Miejsce

Wójciak Natalia

SP 1 Skawa

7 c

59

I

Jaworska Zuzanna

SP 1 Skawa

5 a

59

I

Szlachtowska Amelia

SP Raba Wyżna

7

58

II

Kulak Jakub

SP 3 Skawa

7

57

III

Niedojad Oliwier

SP Harkabuz

4

57

III

Kurek Natasza

SP Raba Wyżna

5 c

55

wyróżnienie

  

Prac w tej kategorii 24

                Jury wyraża podziękowanie za wysoki poziom artystyczny prac i przedstawienie prac                       ze wszystkich szkół naszej gminy. Gratulujemy uczniom i opiekunom.

 

Koordynator konkursu: mgr Małgorzata Kowalczyk