Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Sztandar i logo szkoły

Sztandar szkoły został wykonany w lutym 2010 roku przez firmę "Krismarg" z Rzeszowa. Fundatorami sztandaru jest Rada Rodziców przy naszej szkole. Na awersie sztandaru znajduje się postać patrona według obrazu Michałowskiego. Brat Albert przytula dziecko - jest to symbol jego dobroci jaką świadczył przez całe życie. Pod wizerunkiem znajduje się słynne powiedzenie Brata Alberta, że "trzeba być dobrym jak chleb".

Logo szkoły to dwie dłonie dające bochen chleba - oznacza to wzajemne obdarowywanie się dobrem,uśmiechem i życzliwością.