Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Szkolne Koło Sportowe

Pani Anna prowadzi SKS dla wszystkich chętnych rozwoju w grach zespołowych.