Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Kółko teatralne

Pani Renata prowadzi kółko teatralne dla uczniów z klasy III i IV. Uczy inscenizacji bajek i rozwija talenty teatralne.