Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Program "Umiem pływać"

W klasie III jest realizowany program nauki pływania dla dzieci i doskonalenia techniki bezpiecznego przebywania w wodzie.