Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Rok 2018

…………………………………………………………………………………………………

Grudzień 2017r.- marzec 2018r.

Wolontariat w naszej szkole

Udział w akcjach charytatywnych, pomoc dzieciom w Syrii UNICEF, Szlachetna Paczka, kiermasze organizowane przez klasy na rzecz potrzebujących, kolędnicy misyjni, Rodacy Bohaterom. Wrażliwość na potrzeby innych. Klasy 0-VII

………………………………………………………………………………………………..

Styczeń 2018r.-czerwiec 2018r.

Udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowych

Prezentacja umiejętności siatkarskich, koszykarskich, piłkarskich, budzenie wiary we własne możliwości, promowanie aktywnego spędzania czasu. Klasy V-VII

17 stycznia 2018r.

Zajęcia plastyczne „Malowanie na szkle”

Poznanie techniki plastycznej, rozwijanie wyobraźni, atrakcyjna forma pracy, nawiązanie do tradycji regionu. Klasy 0-III

………………………………………………………………………………………………….

5 lutego 2018r.

„Planetarium” na sali gimnastycznej

Projekcja w namiocie-obserwacja gwiazd, film edukacyjny, rozwijanie zainteresowań, Przestrzenna forma pomocy dydaktycznych, atrakcyjność i wpływ na wyobraźnię. Kl. I-VII

9 lutego 2018r.

Spotkanie z policjantem

Pogadanka p. dzielnicowego połączona z prezentacją nt. bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych. Klasy 0-VII

………………………………………………………………………………………………..

Marzec 2018r.

Założenie klasowej uprawy ziół w klasie I i II

Budzenie ciekawości poznawczej, znajomość roślin urozmaicających naszą dietę. Klasy I-II

Marzec- maj 2018r.

Projekt „Eksperci programowania w regionie nowotarskim”

Przybliżenie zasad programowania, wykorzystanie bogatej bazy dydaktycznej, rozwijanie zainteresowań, zagospodarowanie wolnego czasu, umiejętność współpracy, nabywanie nowych doświadczeń. Klasy I-III

Marzec –maj 2018r.

Projekt „Już pływam!”

Wyjazdy na basen, nauka pływania, doskonalenie sprawności fizycznej. Klasa III

16 marca 2018r.

Powitanie wiosny!

Spotkanie integracyjne uczniów i ich bliskich, integrowanie społeczności lokalnej, udział rodziców w życiu szkoły, prezentacja umiejętności na forum szkolnym. Klasy 0-I

21 marca 2018r.

„Kolorowy dzień”

Uroczyste powitanie wiosny, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich, „uatrakcyjnianie” pobytu w szkole, realizacja pomysłów uczniowskich. Klasy 0-VII

………………………………………………………………………………………………….

Kwiecień – maj 2018r.

Udział w programie „Szkoła na widelcu”

Utrwalanie nawyków żywieniowych, pogadanki dla dzieci i rodziców, warsztaty kulinarne, wystawa plakatów, spotkania z Marchwianem, Piramida Zdrowego Żywienia, wnikliwe podchodzenie do reklam. Klasy 0-III

5 kwietnia 2018r.

Wycieczka piesza „Szukamy wiosny”

Obserwacja zmian w przyrodzie, bezpieczeństwo podczas spacerów, poznanie najbliższej okolicy. Klasy I-III

18 kwietnia 2018r.

Wycieczka autokarowa  do Zubrzycy Górnej

Poznanie tradycji i kultury regionu, udział w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”.Kl. I-III

24 kwietnia 2018r.

Udział w powiatowym konkursie BRD

Sprawdzian umiejętności i wiadomości o ruchu drogowym. Przedstawiciele klasy VII

…………………………………………………………………………………………………

Maj-czerwiec 2018r.

Organizowanie przerw na boisku szkolnym.

Korzystanie z boiska sportowego i placu zabaw, zaspokajanie potrzeby ruchu, propagowanie zabaw podwórkowych. Klasy I-VII

11 maja 2018r.

Rajd na Wysoką

 Poznanie ważnych miejsc w najbliższej okolicy, oddanie pamięci poległym, uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości. Klasy I-VII

20 maja 2018r.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Podstawy udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia praktyczne na fantomach. Klasy IV-VII

…………………………………………………………………………………………………

15 czerwca 2018r.

Szkolny „Mundial”

Rywalizacja międzyklasowa drużyn piłkarskich, przestrzeganie zasad gry w piłkę nożną.  Klasy 0-VII

17 czerwca 2018r.

II Festyn Rodzinny

Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, aktywne spędzanie wolnego czasu z bliskimi, międzypokoleniowe konkursy sprawności, dobra forma miłego i aktywnego spędzenia czasu z rodziną. Klasy 0-VII z najbliższymi

19 czerwca 2018r.

„Szukamy Młodych Talentów!”-gminny turniej sprawnościowy

Integracja dzieci z terenu gminy, prezentacja możliwości sprawnościowych, rywalizacja indywidualna i drużynowa, zaspokojenie potrzeby ruchu, możliwość wykazania się. Kl. I-