Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Język niemiecki

Wymagania dotyczące oceniania z języka niemieckiego podczas nauki zdalnej:

 

- obecność ucznia na zajęciach Teams oraz jego kultura osobista podczas spotkania

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć – znajomość bieżącego materiału z trzech ostatnich lekcji, uczeń posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ew. zeszyt ćw. (kl. 7)

- wypełnianie krótkich zadań domowych, które są odczytywane podczas zajęć na Teams (są to przeważnie zad. z podręcznika lub ćw. z zeszytu ćwiczeń)

- terminowe odsyłanie dłuższych zadań domowych typu: opis, list, prezentacja

- obecność na sprawdzianie klasowym (teście w formie online), ocenę z testu można poprawić po uzgodnieniu terminu

- aktywność ucznia na platformie do nauki języków obcych -   Instaling.pl

Można obserwować postępy dziecka na tejże platformie po zalogowaniu:

Dla rodzica:

  1. Wejdź na stronę https://instaling.pl/login
  2. Utwórz nowe konto rodzica i zaloguj się
  3. Wejdź w "Uczniowie i języki" -> "Dodaj ucznia"
  4. Wprowadź login i hasło dziecka, aby obserwować jego postępy

Uczniowie logują się na stronie instaling.pl, gdzie wykonują sesję, wpisując i ćwicząc słownictwo z lekcji. Nauczyciel na bieżąco aktualizuje każdej klasie bazę słownictwa.

Uczniowie wykonują 20 sesji na miesiąc. Po każdym miesiącu oceniania jest aktywność ucznia na platformie.

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, treść lekcji jest do odczytania na czacie ogólnym dla każdej grupy.

 

Kontakt z nauczycielem jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.