Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Edukacja dla bezpieczeństwa

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDALNE NAUCZANIE

 1. Komunikacja:

Wysyłanie 1 x w tygodniu wiadomości do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego: piątek godzina 8:00,

Łączenie się 2-4 razy w miesiącu przez program Microsoft Teams.

 1. Zadania domowe uczniowie będą przesyłać przy użyciu dziennika elektronicznego.
  Temat lekcji, strona w podręczniku, linki i notatki wysyłane za pomocą dziennika elektronicznego
 2. Materiały dydaktyczne,
  - Dostępne na stronie MEN (e-podręczniki, e-lekcje)
  - Materiały ze stron wydawnictw.
  - Filmy pomocne przy przeprowadzeniu lekcji wysyłane ze strony YouTube i CDA
 3. Ocenianie:
  - na podstawie testów, zadań opisowych, prezentacji, referatów oraz kartkówek i sprawdzianów ustalanych w formie na bieżąco.