Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

IX edycja - "Jan Paweł II - niestrudzony Pielgrzym" 2020 rok

Protokół z IX Gminnego Konkursu Plastycznego

„ Św. Jan Paweł II- niestrudzony Pielgrzym”

zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3

im. Św. Brata Alberta w Skawie

20.11.2020r. – w roku 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Raba Wyżna.                              

Do konkursu zgłoszono 36 prac. Oceny  prac dokonała komisja w składzie:

 

Przewodnicząca:  mgr Alicja Sokołowska – artysta plastyk z Chabówki,

absolwent szkoły artystycznej im. Kenara w Zakopanym

Członkowie:  Ks.  mgr Marek Ledwożyw – katecheta z SP1 Skawa 

                              Ks. mgr Henryk Urbaś  – katecheta z SP3 Skawa

 

Prace oceniano według następujących kryteriów:

  • technikę wykonania pracy,
  • oryginalność kompozycji,
  •  zgodność tematyczną,
  •  pomysłowość.

 

Wyniki konkursu: kategoria klas I-III

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Punktacja

Miejsce

Szewczyk Witold

Bielanka

III

59

I

Kwiatkowski Damian

Rokiciny Podhalańskie

III b

58

II

Stopka Anna

Skawa 1

I a

54

III

Wojtyczka Emilia

Skawa 3

I

48

wyróżnienie

Minut Maksymilian

Skawa 1

II b

43

wyróżnienie

Horodowska Emilia

Sieniawa

III

42

wyróżnienie

Bydłoń Amelia

Rokiciny Podhalańskie

I

42

wyróżnienie

Prac w tej kategorii 13.

 

Kategoria klas IV-VIII

Nazwisko i imię

Szkoła

Klasa

Punktacja

Miejsce

 

Nie przyznano

 

 

I

Bacia Szymon

Raba Wyżna

IV b

51

II

Bacia Michał

Raba Wyżna

VII a

51

II

Miłek Julia

Skawa 1

IV a

43

III

Kurek Patrycja

Rokiciny Podhalańskie

VIII

42

wyróżnienie

Niedojad Oliwer

Sieniawa

VI

42

wyróżnienie

Bieniek Magdalena

Harkabuz

VI

42

wyróżnienie

Stoch Barbara

Harkabuz

V

42

wyróżnienie

Budzyń Paweł

Skawa 3

V

42

wyróżnienie

Kłacz Alicja

Skawa 3

VII

42

wyróżnienie

Prac w tej kategorii 23

                Jury wyraża podziękowanie dla uczestników za ciekawe podjęcie tematu konkursu i udział przedstawicieli  prawie ze wszystkich szkół naszej gminy. Gratulujemy uczniom i opiekunom.

 Koordynator konkursu: mgr Krystyna Pustuła