Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Dostępność


Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie tekstem łatwym do czytania - ETR

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie, znajduje się w budynku pod numerem 278 w miejscowości Skawa, gmina: Raba Wyżna, powiat: nowotarski, województwo: małopolskie.


Kontakt ze szkołą.
Do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie to dzwoń na numer +48 18 26 86 006 lub 515062114 lub wyślij fax na numer  +48 18 18 26 006.

Możesz też kontaktować się z nami elektronicznie przez:
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu - ePUAP: /SP3Skawa/

(ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), ewentualnie na adres e-mail: sp3skawa@interia.pl

Do budynku można wejść po schodach oraz wjechać podjazdem.
Podjazd jest wygodnym wejściem dla osób poruszających się na wózkach, dla osób z ograniczoną sprawnością i dla rodziców z małymi dziećmi.
Można też poprosić o pomoc pracownika szkoły, dzwonek znajduje się przy wejściu głównym.
  

Zdjęcie przedstawia wejście boczne i główne do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie.

 

Dyrektorem szkoły jest mgr Robert Krupowski.

Dyrektorowi w pracy pomagają: sekretarka oraz dwóch pracowników obsługi szkoły a także kadra pedagogiczna.

 Czym zajmujemy się w szkole?

W szkole realizuje się zadania związane z polityką oświatową państwa:

  • Edukacje i wychowanie dzieci w wieku 5 -14 lat w zakresie wychowania przedszkolnego i wyksztalcenia w ramach szkoły podstawowej,
  •  
  • Prowadzenie ewidencji dzieci z obwodu szkoły,
  • Realizacja budżetu szkoły,
  • Kontakt z organem prowadzącym szkołę - Gmina Raba Wyżna
  • Kontakt z organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty.
  • Współpraca z innymi podmiotami pracującymi na rzecz oświaty.

Aby załatwić sprawy w szkole w tym przez osoby ze szczególnymi potrzebami można:
 - napisać pismo i wysłać je na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
34-713 Skawa 278
- można przynieść pismo do szkoły i przekazać dyrektorowi lub sekretarce

W szkole można otrzymać adnotacje o dacie wpływu pisma.
Pamiętaj, napisz na piśmie lub na kopercie swoje imię, nazwisko i adres.

Toaleta dla osób z ograniczoną sprawnością
W naszej szkole jest specjalna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia bocznego.

Jeśli przyjedziesz do nas samochodem.
Zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły obok wejścia bocznego.  Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić  w sekretariacie szkoły zamiar skorzystania  z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed wizytą  w szkole. Należy wskazać metodę komunikowania się.