Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Rada Rodziców 2018/2019

RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

   IM. ŚW. BRATA ALBERTA w SKAWIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCA

Pani Krystyna Chryc

 

ZASTĘPCY

Pani Ewa Węglarz

Pani Agnieszka Kulak

 

SEKRETARZ

Pani Aneta Karbel

 

SKARBNICY

Pani Elżbieta Nieć

 

 CZŁONKOWIE

Pani Alina Ślaga

Pani Weronika Budzyń

Pani Justyna Filipek