Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Rada Rodziców 2020/2021

RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

   IM. ŚW. BRATA ALBERTA w SKAWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

- przedłużona kadencja - pandemia

 

PRZEWODNICZĄCA

Pani Weronika Budzyń

 

ZASTĘPCY

Pani Ewa Węglarz

Pani Elżbieta Nieć

 

SEKRETARZ

Pani Aneta Karbel

 

SKARBNICY

Pani Iwona Wańczyk

 

 CZŁONKOWIE

Pani Alina Ślaga

Pani Agnieszka Kulak

Pani Justyna Filipek