Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

1. 3 IX 2018r. (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

2. 12 IX 2018 (środa ) – zebranie ogólne z rodzicami, godz. 16.30

3. 01.XI. 2018 (czwartek)– Święto Wszystkich Świętych - dzień wolny

4. 2 XI. 2018 ( piątek) – Uroczystość Wszystkich zmarłych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5. 14. XI 2018 (środa) – dzień otwarty, godz. 16.30

6. 11.XII. 2018 (wtorek) powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej i nagannej z zachowania

8. 23 XII 2018 – 1.I.2019 – zimowa przerwa świąteczna

9. 03.I.2019 (czwartek) – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

10.09.I.2019 (środa) – konferencja klasyfikacyjna godz. 14.15

11. 12. I 2019 - 27. I 2019 – ferie zimowe

12. 27.III.2019 - (środa) – zebranie ogólne z rodzicami, godz. 16.30

13. 15,16,17, IV.2019 -(poniedziałek, wtorek, środa) – dni wolne od zajęć dydaktycznych- egzamin klasy VIII

14.18.IV- 23.IV.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

15. 1 .V , 3 .V 2019 (środa, piątek) – Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

16. 2.V.2019 (czwartek) – Święto Flagi Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17. 22. V. 2019 - (środa) – dzień otwarty, godz. 16.30

18. 22.V. 2019 (środa) – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej i nagannej z zachowania

19. 10.VI. 2019 (poniedziałek) – ustalenie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

20. 16.VI.2019 (niedziela) – godz. 15.00 - 19.00 - III festyn rodzinny – Dzień patrona szkoły

21. 17. VI 2019 (poniedziałek) – konferencja klasyfikacyjna – roczna, godz.14.15

22. 19.VI.2019 (środa) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23. 20.VI.2019 (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny

24. 21.VI.2019 - uroczyste zakończenie roku szkolnego

25. 22.VI.2019– 31 VIII 2019 WAKACJE.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone w porozumieniu z RP, RR i SU zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. (Dz.U. Nr 186,poz. 1245).  i Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). zaznaczono przez podkreślenie.