Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Kolędnicy misyjni