Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Rok 2014

W dniach 29-30.12.2014r. kolędnicy misyjni zebrali 1204,00 zł na rzecz misji.